Założyciele

Tarnowskie Koło Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej powstało w czerwcu 1993 roku.

Założycielami koła były:

  • Aleksandra Wróbleska – córka kapitana Jana Strzesaka, zamordowanego w Katyniu. Jest prezesem koła od dnia założenia.
  • Beata Lubich – córka doktora filozofii, dyrektora gimnzazjum weWłodzimierzu Wołyńskim Leona Kisiela, zamordowanego na wschodzie. Jest członkiem Zarządu Koła
  • Jadwiga Kostyrzewska – żona naczelnika Urzędu Poczty w Warszawie, porucznik rezerw Bolesława Kostrzewskiego, zamordowanego w Katyniu. Jest członikem-założycielem.

Honorowym prezesem

pomnik_ofiarKoła jest Andrzej Fenrych,syn porucznika rezerwy, uczestnika powstania wielkopolskiego. Ojciec Andrzeja Fenrycha, po ujęciu go przez wojska sowieckie 17 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem, zaginął bez wieści. Andrzej Fenrych, senator działa na rzecz upamiętnienia zbrodni Katyńskiej od 1987 roku. Jest inicjatorem i współtwórcą tablic katyńskich umieszczonych w kościele XX Filipinów w Tarnowie. Na tablicach znajduje się 88 nazwisk ofiar mordu katyńskiego związanych z naszym województwem. Podkreślić należy, że tablice realizowano w niełatwych warunkach okresu represji stalinowskich.

Kapelanem rodziny katyńskiej w Tarnowie jest ksiądz prałat Aleksander  Dychtoń, proboszcz w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej. W kościele tym znaujdują się płaskorzeźby Matki Boskiej Katyńskiej i Matki Boskiej Kozielskiej wykonane w drewnie i ofiarowane przez sybiraka Olgierda Sakowicza.

Członkowie

Koło nasze liczy 45 osób,ale działających,młoszych i sprawnych,jest 15-20 osób. Są to często kilkupokoleniowe rodziny. Wnuk  zamorodwanego kapitana H. Narożańskiego,Henryk Słomka-Narożański włączył się bardzo aktywnie w działalność Koła; został wybrany zastępcą prezesa. Jest również działaczem samorządowym-radnym i byłym wice-prezydentem miasta Tarnowa.

Aleksandra Wróblewska
-prezes  Koła od  1993 roku
Stanisława Wiatr-Partyka
poetka,
prezes  Oddziału Związku Sybiraków,
córka policjanta Jana Wiatra
zamordowanego w Twerze
Beata Lubich Jadwiga Krzyształowicz
z domu Narożańska
córka Henryka Tadeusza Narożańskiego
Jadwiga Kostyrzewska Barbara Słomka
z domu Narożańska
córka Henryka Tadeusza Narożańskiego
Andrzej Fenrych
-prezes Honorowy
Henryk Słomka-Narożanski
Kapelan Rodziny Katyńskiej
ksiądz prałat Aleksander Dychłoń