Wiersze

Wiersze Pani Stanisławy Wiatr-Partyka z tomiku „Piołun z kropelką rosy”.