Sztandar

Opis sztandaru.

Strona A – na czerwonym tle godło Polski – Orzeł Biały – i napis „Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie”.

Strona B – na szarym tle duży, czarny krzyż (aplikacja), krzyże mniejsze, obraz Matki Boskiej Katyńskiej (malowany olejno), napisy:  „Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk”. Drzewce sztandaru wykonał Zespół Szkół Odzieżowych w Tarnowie. Na drzewcu umocowano gwoździe z nazwiskami zamordowanych w Katyniu, Twerze,Charkowie i innych miejscach.

17 września 1995 roku sztandar udekorowany został Wstęgą z Kokardą Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari. Dla Rodzin Katyńskich była to wielka uroczystość, ogromne wzruszenie i satysfakcja. Sztandar uczestniczy we wszystkich uroczystościach patriotycznych, dwukrotnie był w Katyniu, Charkowie, i Miednoje. W czasie uroczystości szczególnie związanych z mordem katyńskim (msze  św. Katyńskie i rocznice 17 września) sztandar nasz występuje na czele pocztów sztandarowych innych organizacji. Traktujemy to jako hołd oddawany pomordowanym. Sztandar występował już bardzo w wielu miastach, miasteczkach i wsiach Polski z okazji uroczystości patriotycznych. Rodzina Katyńska w Tarnowie uczestniczy w każdej uroczystości państwowej i patriotycznej, składając wiązanki kwiatów w miejscach pamięci.

Poświęcenie
Sztandaru Katyńskiego
w Tarnowie
Sztandar w Katyniu.
Członkowie Koła:
Jadwiga Krzyszlatowicz, Henryk Słomka-Narożański,
Barbara Słomka, Aleksandra Wróblewska,
Danuta Strzelecka