Kontakt

Stowarzyszenie Rodzin  Ofiar Katynia  koło w Tarnowie ma siedzibę
w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie.

adres: ul. Bitwy pod Studziankami 5, 33-100 Tarnów
telefony:14 621 7461 – sekretariat gimnazjum,
              14 622 20 33 – Stanisława Wiatr-Partyka, prezes Rodziny Katyńskiej.
www: http://rodziny.gim4tarnow.pl

Rodziny  spotykają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca od. godz. 11.00, a w każdy czwartek od 12.00 do 14.00 w sali Rodzin pełni dyżur nasz przedstawiciel.